Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlWerkterrein en diensten

In de onderstaande tabel kunt u eenvoudig lezen in welke
rechtsgebieden Notariskantoor Lamers u van dienst kan zijn.
Voor gedetailleerde informatie over de verschillende
elementen binnen een rechtspraktijk kunt u in het menu
aan de linkerkant klikken.

IDENTIFICATIEPLICHT:
Voor alle onder de huidige wetgeving vallende diensten geldt een  identificatieplicht.
Alle cliënten die een dienst door de notaris willen laten verrichten,
moeten zich persoonlijk identificeren.
Ook al kent de notaris ze al jaren.


MELDINGSPLICHT:
Wanneer de notaris het vermoeden heeft dat hem gevraagd wordt diensten te verlenen die met witwaspraktijken te maken kunnen hebben, is hij verplicht dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officeel FIU-Nederland genaamd. Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen. Cliënten zonder twijfelachtige intenties hebben natuurlijk niets te vrezen.


Familierechtpraktijk

Registergoedpraktijk

Ondernemingsrechtpraktijk
* Huwelijksvoorwaarden

* Partnerschaps
voorwaarden

* Testamenten

* Samenlevingscontracten

* Echtscheiding/verdeling

* Verklaring van erfrecht /
  afwikkeling nalatenschap

* Schenkingen

* Estate planning
* Leveringen/
overdrachten(woningen, bedrijfspanden, schepen)

* Voorlopige koopakte

* Hypotheken

* Vestiging opstalrecht/
   aankoop blote eigendom

* Splitsingen


* Oprichting B.V.,
    vereniging, stichting;

* Statutenwijziging B.V.,
   vereniging, stichting

* Inbreng

* Aandelenoverdrachten

* Uitgifte aandelen

* Fusies

* Splitsingen