Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlStatuten wijzigen


De statuten van een B.V. zijn flexibel. Mocht er aanleiding toe zijn dan kunnen statuten altijd worden gewijzigd. Daarvoor is wel goedkeuring nodig van het Ministerie van Justitie. Dit vraagt de notaris voor u aan.