Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlOndernemingsrechtpraktijk


De B.V. is een in Nederland zeer veel voorkomende ondernemingsvorm. Wat zijn nu de
aandachtspunten als u uw onderneming gaat exploiteren in de vorm van een B.V.?

- B.V. oprichten:
Voor de oprichting van een B.V. en het vaststellen van de statuten is altijd een notariële akte vereist. Ook een aandelenoverdracht in een B.V. moet bij notariële akte plaatsvinden.

- Storting op aandelen:
De kapitaalverschaffers van de B.V. zijn de aandeelhouders in de vennootschap. Zij zijn tegenover de vennootschap verplicht om hun aandelen vol te storten. Deze storting kan gebeuren met geld of door inbreng van losse goederen of van een totale onderneming. In die laatste genoemde gevallen moet tevens een bevoegd accountant verklaren dat met de inbreng wordt voldaan aan de overeengekomen stortingsplicht.

- Inschrijving van de B.V.:
De notaris verzorgt de verplichte inschrijving van de B.V. in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Zolang de B.V. niet is ingeschreven in het Handelsregister, zijn de bestuurders persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk voor handelingen die zij namens de B.V. hebben verricht. Het is daarom zeer gewenst dat de oprichter de voor de inschrijving verrichte handelingen namens de B.V. bekrachtigt. Dit doet hij na de oprichting en inschrijving van de B.V. in het Handelsregister. De oprichter wordt dan bevrijd van zijn hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid.