Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlHuwelijksgoederenrecht

Als een huwelijk tussen echtgenoten wordt gesloten zonder het vooraf vastleggen van afspraken bij de notaris, zijn de echtgenoten gehuwd in de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Wilt u afwijken van deze gemeenschap van goederen, dan moet u denken aan het (laten) opstellen van huwelijksvoorwaarden.

Bij een gemeenschap van goederen vloeien de twee afzonderlijke vermogens van partners samen op het moment van de huwelijkssluiting. Dat geldt voor zowel de bezittingen als de schulden. Voor eventuele schuldeisers betekent dit dat zij zich kunnen verhalen op uw totale vermogen. Het is verstandig om vóór uw huwelijk te overwegen of dit wel wenselijk is. Zo niet, dan is het verstandig een afspraak bij de notaris te maken om het aangaan van huwelijksvoorwaarden te bespreken. De notaris kan u adviseren en maakt tevens de akte van huwelijksvoorwaarden op.

 

Door het opstellen van huwelijksvoorwaarden kunt u uw vermogens geheel of gedeeltelijk gescheiden houden. Aan wat voor situaties moet u denken?

 

* indien één of beide echtgenoten een eigen bedrijf heeft. Als ondernemer kunt u middels huwelijksvoorwaarden voorkomen dat bij een faillissement het vermogen van de niet ondernemer-echtgenoot wordt uitgewonnen door schuldeisers.

 

* in de situatie waarin u in geval van echtscheiding de vermogens niet (of gedeeltelijk niet) wilt delen.

 

* tevens kan het opstellen van huwelijksvoorwaarden leiden tot een aanzienlijke besparing op het gebied van de te betalen successierechten. De notaris kan u hier verder over informeren.

 

Bent u al gehuwd in gemeenschap van goederen? Ook dan kunt u nog steeds huwelijksvoorwaarden opstellen. Dit brengt echter wel hogere kosten met zich mee dan bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden vóór het huwelijk, omdat er toestemming dient te worden aangevraagd bij de Rechtbank.

 

Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens het huwelijk de al gemaakte huwelijksvoorwaarden te wijzigen of geheel op te heffen. Soms is dit wenselijk als de afspraken in de huwelijksvoorwaarden niet meer aansluiten op uw situatie.