Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlEchtscheiding

Naast het verzorgen van de zogenoemde "flitsscheiding", is er bij een echtscheiding ook sprake van een verdeling van de gemeenschap van goederen (de woning, verzekeringen, etc.). Daarnaast moeten er ook vaak regelingen op familierechtelijk gebied (bijvoorbeeld testamenten) aangepast worden aan de nieuwe situatie. De notaris kan u hierover uitgebreid informeren.